Jesper M. Christensen

SharePoint and Security

Category Archives: Network

Teamviewer – Free Online Remote Control


Teamviewer is a great free (for private use) desktop sharing tool for both private and corporate use. No installation is needed for this support-tool and it works on both Windows and Mac computers.

Try the Teamviewer online remote control here: http://www.teamviewer.com

Advertisements

Using command-line and scripts to set NTFS permissions


Sometimes we need to script NTFS-rights for use in unattended/silent installations or simply set permissions during user-logon. Microsoft have the script you need for this and it is called Extended Change Access Control List Tool (Xcacls).

You can download the vb-script here:
http://www.microsoft.com/downloads/thankyou.aspx?familyId=0ad33a24-0616-473c-b103-c35bc2820bda&displayLang=en

I have included a couple of examples below, but more information can be found at Microsoft Knowledge Database KB825751.

Batch/Command file example

@ECHO OFF
CALL cscript "\\server\share\xcacls.vbs" "%programfiles%\My Program Folder" /t /e /G DOMAIN\ADMINISTRATOR:F /G DOMAIN\USERNAME:RCEW

VB Script

Set shell = CreateObject("WScript.Shell")
shell.run "xcacls.vbs ""%programfiles%\My Program Folder"" /T /E /G DOMAIN\USERNAME:F /Q"

Installation af Cisco VPN Client 5 på ikke-engelsk Windows Vista


Det er ikke muligt for Cisco Client version 5 at genkende sproget på Windows Vista korrekt med klienten der er frigivet for øjeblikket. Man kan ændre installationen så dette sker korrekt med en MST-fil, eller tilføje de engelske grupper på din Windows manuelt.

Fejlen består i at installationen kræver at brugeren er medlem af "Users" og "Interactive". En mulig løsning indtil videre er at oprette disse grupper og melde brugeren ind i dem. Hvis brugeren er lokal administrator, kan dette gøres ved disse få CMD-kommandoer:

net localgroup users /add
net localgroup interactive /add